Wat is een datamatrix?

Een datamatrix of Data Matrix code is een tweedimensionale streepjescode, ook wel geschreven als 2D-streepjescode. Voor de gezondheidszorg is de GS1 DataMatrix dé oplossing. Dit kleine vierkante symbool is geschikt voor het coderen van producten zonder etiket of label en zeer kleine producten, zoals geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In de datamatrix kan ook extra informatie zoals vervaldatum en batchnummer worden toegevoegd.

GS1 DataMatrix in de gezondheidszorg, wat houdt dat in?

GS1 DataMatrixDe GS1 DataMatrix in de gezondheidszorg is een 2D barcode waarin de volgende 4 elementen kunnen worden gecodeerd:
 

  • Een identificatienummer GTIN (01)
  • Een serienummer (21)
  • Een vervaldatum (17)
  • Een batch- of lotnummer (10)

Het identificatienummer GTIN is de GS1 artikelcode. Verschillende internationale wetgevingen verplichten de leverancier om een GTIN (Global Trade Item Number) toe te kennen aan producten. Dit is een uniek nummer. Afhankelijk van de eisen van de wetgeving voegt de leverancier aanvullend een batch/lotnummer, expiratiedatum en/of een serienummer toe. Dit wordt gedaan door middel van GS1 Application Identifiers (AI’s). Dit zijn de nummers tussen haakjes die weerspiegelen welke informatie volgt in de barcode.

Unieke identificatie op geneesmiddelen (FMD-wetgeving)

Op 9 februari 2019 treedt de Falsified Medicines Directive (EU) 2016/161 (FMD) in werking. Dit betekent dat elke verpakking van geneesmiddelen op voorschrift alsook van terugbetaalde geneesmiddelen een uniek identificatiekenmerk moet bevatten. Dit unieke identificatiekenmerk bestaat uit 4 essentiële elementen: een identificatienummer, een serienummer, een vervaldatum en een batch- of lotnummer. De 4 elementen moeten worden weergegeven in een GS1 DataMatrix barcode. Deze maatregel is getroffen om namaak tegen te gaan en om de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen in de farmaceutische supply chain te waarborgen. Elk geneesmiddel kan zo vanaf de productie tot bij de patiënt getraceerd worden.

Unieke identificatie op Medische hulpmiddelen (MDR-wetgeving)

Begin 2017 is de Europese MDR Medical Device Regulation goedgekeurd voor medische hulpmiddelen. Volgens de MDR moeten fabrikanten een UDI (Unique Device Identifier) plaatsen op (de verpakking van) de medische hulpmiddelen. De UDI bevat minimaal een unieke identificatiecode GS1 artikelcode/GTIN. Daarnaast wordt afhankelijk van de eisen van de wetgeving een batch/lotnummer, expiratiedatum en/of een serienummer toegevoegd. De UDI wordt in tekstvorm én als symbool op het product geplaatst. Dit kan door een GS1-128 of datamatrix te maken. Door medische hulpmiddelen van een UDI te voorzien kunnen zorginstellingen de producten scannen.

Verbetering van de patiëntveiligheid

Invoering van de GS1 DataMatrix is een belangrijke stap in de verdere verbetering van de patiëntveiligheid. Mediclabel van Type2Solutions helpt leveranciers in de gezondheidszorg om te voldoen aan wet- en regelgeving. Met de Mediclabel software kunt u:
 

  • Een identificatienummer GTIN toekennen aan uw producten;
  • De gewenste aanvullende elementen zoals een batch/lotnummer vastleggen;
  • Deze elementen coderen in een GS1 DataMatrix of een GS1-128;
  • Een Mediclabel genereren met de barcode en mensleesbare informatie voor uw producten, de verpakking en de omdoos;
  • Al uw label gerelateerde data centraal beheren.

Mediclabel is toegankelijk via een persoonlijke beveiligde web omgeving. U kunt zelf gebruikers toevoegen en oneindig aantal labels genereren.

Ervaar het zelf

Ervaar de Mediclabel software zelf en genereer snel & gemakkelijk een GS1 Data Matrix met de Mediclabel data matrix generator demo.

Uitwisselen van productgegevens

Met de GS1 Data Source Healthcare (GDSN) kunnen leveranciers ook productgegevens uitwisselen met afnemers, zoals zorginstellingen. Type 2 Solutions helpt zorginstellingen bij het ontvangen van deze gegevens met de GDSN Mapping Service. Deze service zorgt ervoor dat u de gegevens in ieder gewenst formaat ontvangt. U kan de gegevens eenvoudig verwerken in de ziekenhuissystemen en heeft alle data voorhanden om te kunnen voldoen aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). Wilt u meer hierover weten? Mail of bel ons gerust!